Tjenestevilkår

1. Introduksjon

Appen Fuud eies av Sharenotwaste AS, Org. Nr. 924 540 397, Nordahl Griegs veg 16, 7071 TRONDHEIM, Norge i dokumentet («vi», «SNW» og «Fuud»).  

SNW sitt formål er at vi skal spise mer av maten som produseres og gjennom digitalisering løfter vi frem lokalmat direkte fra småbruk, produsenter og hager. Vi legger også til rette for å plukke opp mat før den blir dyrefor og redde mat fra å bli kastet.

Fuud er en såkalt tosidig plattform der både tilbyder og etterspørrer benytter plattformen ut fra sitt formål. Vi tilbyr en måte for bruker (Kunde) å formidle sine reservasjoner for lokal mat og annet som tilbys (Produkter) fra (Tilbyder) eksempelvis gårder, produsenter, private hager, fiskere etc. fremvist på vår plattform (Tjenesten).

Vilkårene og betingelsene (Vilkår) gjelder for alle reservasjoner og salg av produkter som utføres via vårt nettsted eller app (Plattformen).

Når Kunde legger inn en Reservasjonsordre (forklart under pkt 6), aksepterer Kunde vilkårene og er pålagt å gjennomgå vilkårene før Kunde legger inn en bestilling. SNW personvernpolicy, inkludert cookie, som til enhver tid er tilgjengelig på plattformen, er en integrert del av disse vilkårene og vil automatisk aksepteres ved aksept av vilkårene.

2. Kundehenvendelser og kontakt

Sharenotwaste AS
Nordahl Griegs veg 16
7071 TRONDHEIM
Norway

3. Konseptet Fuud

Produktene er lagt ut for reservasjoner på Plattformen, og Kunde kan reservere Produkter ved å lage en Reservasjonsordre (forklart i pkt 6) på Plattformen.

Når Tilbyder velger å legge ut Produkter i plattformen blir produktene beskrevet og lagt ut for fremvisning i Plattformen som et presentasjonskort (Fuuds). Fuuds er da et antall Produkter innenfor en bestemt kategori, til en bestemt pris, et minimum og maksimum antall som er tilgjengelig for Kunde innenfor en gitt tidsramme og med fastsatt (Utlevering) med angitt (Sted) og evt. (Tidspunkt) (-som definert nedenfor).    

Når en Kunde reserverer Produkter og Tilbyder godtar Reservasjonen, forplikter Kunde og Tilbyder seg til å være til stede på avtalt Sted og Tidspunkt og Tilbyder forplikter seg til å tilby Produkter, som er angitt her, for salg og Utlevering. Kunde forplikter seg til å betale Tilbyder for Produkter i forkant eller ved Tidspunkt for henting på Tilbyder sin valgte betalingsmåte. Begge parter har rett til å avslå Reservasjonsordren underlagt betingelser som er utførlig beskrevet i pkt 8 nedenfor.

Produktene anses som reservert av Kunde når Fuud bekrefter gjennom en Reservasjonsbekreftelse (som forklart i pkt6).

Fuud sin rolle er begrenset til å legge til rette for salg av Produktet på Plattformen på vegne av en Tilbyder, og det er ikke et kontraktsforhold mellom Fuud og Kunde med hensyn til Produkter eller salg av Produkter. Fuud har ikke et ansvar når det gjelder Produkter eller oppfyllelsen av avtalen mellom Kunde og Tilbyder. Når det skal betales for Produkter skal Kunde utføre betalingstransaksjonen på den måte som Tilbyder ber om.

Fuud gjør også tilgengelig Produkter som Tilbyder (Deler) på Plattformen og som Tilbyder da ikke skal ha betaling for. Tilgang til slike Produkter på Plattformen får man ved å tegne et (Abonnement) (som definert nedenfor). Vilkårene over gjelder også for Produkter som Tilbyder Deler med unntak av delen som omhandler betaling til Tilbyder.

Mat som Tilbyder Deler og som er synlig for Kunde som har tegnet Abonnement, er mat som blir reddet fra å gå til spille. Det kan være frukt, bær og grønt fra private hager, grønnsaker fra gårder og produsenter som ser annerledes ut enn «standarden», overskudd av Produkter Tilbyder har i en periode eller Produkter som er sortert ut fordi de har lavere kvalitet som skyldes form, farge eller størrelse. På plattformen skal Tilbyder dog kun presentere Produkter som egner seg til menneskemat eller Produkter som lever opp til nødvendig standard for den bruk den er tiltenkt.

Abonnement tegnes direkte i Plattformen og gir Kunde tilgang til den delen av Plattformen hvor Produkter som Deles fremvises. Abonnementet er å regne som betaling for å få tilgang til de Produkter som fremvises innenfor denne kategorien.

Fuud sin rolle er utelukkende å legge til rette for at mat reddes ved at Produkter Deles på Plattformen på vegne av en Tilbyder, og det er ikke et kontraktsforhold mellom Fuud og Kunde med hensyn til Produkter som Deles. Fuud har heller ikke et ansvar når det gjelder Produkter, kvaliteten på Produkter eller oppfyllelsen av avtalen mellom Kunde og Tilbyder knyttet til Utlevering når det gjelder Produkter som Deles.

4. Godkjenning

Kunde bekrefter når man legger inn en reservasjon på Plattformen:

 • At en er over 18 år
 • At en er en forbruker som handler til personlige formål
 • At en er juridisk i stand til å inngå bindende avtaler

Kunde aksepterer at alle avtaler mellom Kunde og SNW og all relatert informasjon som er nødvendig for å gjennomføre Tjenesten lagres av SNW i henhold til SNW retningslinjer for personvern.

Ved å akseptere disse Vilkår aksepterer Kunde å motta e-post, tekstmeldinger og meldinger direkte i appen knyttet til kommunikasjon fra Fuud og til eventuelle reservasjoner gjort av Kunde. Fuud krever dette for å sikre at Kunde mottar alle viktige varslinger knyttet til reservasjonen og hendelser i Fuud.

SNW forbeholder seg retten til å revidere og endre vilkårene når det er behov og Kunde plikter å sette seg inn i Vilkår før han eller hun lager nye reservasjoner. Reservasjoner fra Kunde vil være underlagt vilkårene som gjelder på tidspunktet da Kunde setter reservasjonen.

5. informasjon om produkter

Fuud sin rolle er utelukkende å legge til rette for kontakten mellom Kunde og Tilbyder og Fuud har ikke et ansvar når det gjelder Produkter eller oppfyllelsen av avtalen mellom Kunde og Tilbyder.

Fuud vil ikke selv høste, produsere, slakte, lagre eller behandle Produkter. Ei heller selge, kjøpe, merke eller pakke Produkter. Fuud har ikke noe ansvar for oppfyllelsen av kontrakts forpliktelsene overfor Kunde vedrørende Produkter, inkludert punktene som nevnt i forrige setninger samt overholdelse av gjeldende lovgivning. Dette gjelder med mindre Fuud eksplisitt er merket som produsent eller selger av Produkter på Plattformen. Fuud er heller ikke ansvarlig for eventuelle mangler eller manglende oppfyllelse av forpliktelser i forbindelse med det overnevnte.

Hvis Kunde er i tvil om informasjonen om allergener eller innholdsdeklarasjon, skal Kunde avklare dette med Tilbyder direkte etter at Kunde setter reservasjonen. Kunde kan alltid be Tilbyder annullere Reservasjonen på grunn av ingredienser, allergener eller annen merking/informasjon relatert til Produktet som kommer frem i denne dialogen. Tilbyders kontaktinformasjon vises på Plattformens linker.

For å gi Kunde en god forutsetning for å finne og evaluerer produkter kan Kunde finne informasjon om Produkter og en beskrivelse av Produkter på Plattformen før Kunde setter reservasjonen. Det kan oppstå tidspunkter der Plattformen ikke er oppdatert og produktutvalget avviker fra virkeligheten. I slike tilfeller har Fuud ikke noe ansvar. Det er Tilbyder som er ansvarlig for å gi riktig og oppdatert informasjon om Produkter. Fuud påtar seg ikke noe ansvar, og har derfor ikke noe ansvar for innholdet i eller tilgjengeligheten av informasjon om Produkter.

Ved Utlevering (som definert nedenfor) skal Tilbyder gi Kunde informasjon om liste over ingredienser, allergener og annen merking på Produkter det er aktuelt. Det gjelder ikke rene råvarer, men bearbeidede varer. Fuud påtar seg ikke noe ansvar for Kunde sine reaksjoner på Produkter av noen grunn, inkludert ved bruk som ikke er i tråd med produktmerkingen eller informasjon som er angitt i disse Vilkår, eller som er gitt direkte av Tilbyder. Alle Produkter som Kunde har mottatt etter reservasjon på Plattformen, skal forbrukes innenfor produktets rimelige levetid eller som opplyst på produktmerkingen eller av Tilbyder.

6. Søk og Reservasjon av produkter

Kunde finner en opplisting over aktive Produkter og Tilbydere i appens Utforsker miljø. Utforsker miljø er forsiden i appen som man automatisk kommer til ved åpning av appen.

I oppsettet og på Profil siden i appen kan kunde velge å slå på en bryter for Vegansk. Hvis Kunde i oppsettet har valgt Vegansk vil søk etter Produkter filtrere søkeresultatet slik at kun Produkter merket Vegansk av Tilbyder synes for Kunde.

Hvis Kunde har tillatt appen å bruke posisjonstjenester, vil appen spore Kunde sin plassering og Kunde kan sette innstillingen til å vise Produkter fra Tilbydere i nærheten av Kunde. Alternativt kan Kunde sette opp visning til å være i nærheten av en adresse som en velger der og da eller som en har lagret som forhåndsvalg.

Når Kunde skal velge Produkter trykker kunde på et av bildene/kortene (Fuuds) presentert i Utforsker miljøet. Kunde får da opp mer informasjon som Tilbyder har lagt inn om produktet. Kunde har da anledning til å trykke på ønsket mengde av Produkter og deretter trykke på en knapp med «Send ordre» for å bekrefte reservasjonene. Deretter vil Kunde få opp en dialog og meldingstjeneste direkte med Tilbyder for evt. å avklare mer rundt Utlevering.

Opplistingen av produkter i Utforsk miljøet er generert på grunnlag av forhåndsdefinerte innstillinger i Plattformen og valgte innstillinger utført av Kunde. Det fremstilles som en liste med kort som omhandler Produkter. Følgende lister er forhåndsdefinerte:

Nær meg: Utelukkende generert på grunnlag av geografisk informasjon.

Polulære: Generert av Fuud basert på hva brukere av appen handler mest.

Favoritter: Valg Kunde har foretatt i innstillinger basert på favoritt Tilbydere.

De angitte Tilbyder er de som er aktive på Plattformen. Opplistingen av Produkter på Plattformen er bare en invitasjon til Kunde om å foreta en reservasjon.

En Reservasjonsordre foretatt av Kunde via Plattformen (Reservasjonsordre) regnes som et tilbud fra Kunde til Tilbyder om å kjøpe eller overta Produkter som reservasjonsordren gjelder. Reservasjonsordren aksepteres umiddelbart og det opprettes en direkte kontakt mellom Kunde og Tilbyder i (Meldinger). Meldinger er en tekst dialog mellom Kunde og Tilbyder som åpnes i Fuud mellom Kunde og Tilbyder første gang Kunde gjennomfører en reservasjon. Den sendte Reservasjonsordre fremstår som en egen tekst med lenke til detaljer om Reservasjonsordren (Reservasjonsbekreftelse). Reservasjonen er endelig og bindende på det tidspunkt ordren kommer frem i Meldinger og binder Kunde og Tilbyder frem til Utlevering av Produkter, med forbehold om begrensningene i avbestillingsrettighetene som beskrevet i punkt 7 nedenfor.

7. RESERVASJONSBEKREFTELSE

Ved mottak av Reservasjonsordren vil Fuud automatisk sende den til Tilbyder og automatisk bekrefte Reservasjonsordren i Meldinger. Fuud videresender Kunde til meldingssiden hvor Reservasjonsbekreftelsen vises.

Reservasjonsbekreftelsen skal lagres i Fuud. Reservasjonsbekreftelsen vil inneholde informasjon om reservasjonen Kunde har foretatt, når den er opprettet, sist den er endret, Hva som er status, eksempelvis ordre mottatt, Hvem som er Tilbyder (selger), Hvem som er Kunde (kjøper), Hva Produkter er, Antall, Sum som skal betales (kroner), Sted og Tid for Utlevering.

Reservasjonsbekreftelsen betyr at reservasjonen fra Kunde er akseptert av Tilbyder og betingelser er satt for Utlevering.

8. RETT TIL Å AVSLÅ RESERVASJONSORDREN

SNW sitt konsept er å øke tilgang til lokale ferske råvarer og lokal mat. I tillegg redde mat, som kan spises, fra å bli kastet.

Det kan oppstå endringer i Tilbyders beholdning av Produkter med bakgrunn i at Produkter blant annet er mat som raskt kan få en endret kvalitet eller være uforutsigbar i mengde. Det kan skyldes uforutsette situasjoner som raske vær endringer som skaper utfordringer for leveransen.

I slike tilfeller skylder Tilbyder å raskt informere Kunde om situasjonen i den opprettede kommunikasjonstråden i Meldinger.

Kunden vil ikke ha rett til kompensasjon hvis Tilbyder har informert om at det har inntruffet et tilfelle av uforutsett situasjon, som har konsekvens for Utlevering, innen rimelig tid etter hendelse og god tid før Kunde har gjort tiltak for å komme frem til Utlevering.

9. PRIS

Pris er satt i lokal valuta og er inkludert gjeldende mva og alle andre eventuelle tillegg.

Når en vare er gratis, er det innenfor gjeldende betingelser for Utlevering. Hvis betingelser knyttet til Utlevering, i etterkant av utstedt Reservasjonsordre, endres på initiativ fra Kunde, kan Tilbyder avtale at eventuelle ekstra kostnader med endrede betingelser dekkes av Kunde. Dette må i så fall avtales i appens kommunikasjon i Meldinger mellom Kunde og Tilbyder og fremgå tydelig at Kunde aksepterer nye betingelser knyttet til Reservasjonsordren.

10. UTLEVERING og Betaling

Produktet som er reservert på Plattformen, må plukkes opp av Kunde ved den oppgitte adressen for utlevering.
Informasjon om Tid og Sted er beskrevet i Reservasjonsbekreftelse som er tilgjengelig for Kunde i appen.

Store deler av Produkter er ferske råvarer og hvis Kunde ikke plukker opp Produkter på avtalt Utlevering innen avtalt Tid i Reservajsonsbekreftelsen, har tilbyder, i tråd med SNW ønske om å redusere matsvinn, rett til å selge eller gi Produkter som inngår i Reservasjonsbekreftelsen til andre kunder.

Ved Utlevering viser Kunde reservasjonsbekreftelsen til Tilbyder og får overlevert Produkter mot betaling som avtalt.

Kunden kan betale direkte til Tilbyder med de betalingsmidler som Tilbyder angir er mulig på informasjonssiden til Tilbyder i Fuud.

Når Kunde har sendt ordre på en vare som er Gratis overleveres varen i hht. Betingelsene i Reservasjonsordren. Det er, hvis ikke annet er avtalt spesifikt, se punktet over, vederlagsfritt. Ved å godta disse Vilkårene godtar Kunde betalingsmetodene som er angitt ovenfor direkte med Tilbyder, og erkjenner og godtar at Fuud ikke er ansvarlig overfor Kunde i forhold til ovennevnte.

11. Kunde oppførsel og rett til å klage

Kunder bes om å vise respekt for Tilbyder sine andre kunder i tillegg til ansatte i Fuud.

Kunde er informert om at i tilfelle upassende oppførsel overfor Tilbyder, de andre kundene av Tilbyder eller Fuud, eller hvis Kunde begår en forbrytelse mot eller hos Tilbyder i forbindelse med Tjenesten, eller bryter reglene for oppførsel hos Tilbyder eller SNW eller annen lignende adferd, kan SNW, spesielt etter klager fra Tilbyder, forby, ekskludere eller suspendere Kunde fra Plattformen og Tjenesten. SNW sin beslutninger begrenser ikke Tilbyder sine rettigheter til å kreve erstatning eller annet fra Kunde. Kunde kan gi direkte tilbakemelding til Tilbyder om Produkter ved Utlevering. Kunde skal kontrollere Produkter ved Utlevering.

Dersom Kunde ønsker å klage på Produkter skal Kunde henvende seg til Tilbyder først. Hvis Kunde ikke når frem til Tilbyder kan Kunde kontakte Fuud kundeservice, som da vil håndtere klagene på vegne av Tilbyder. Fuud vil håndtere alle krav i henhold til disse Vilkårene og gjeldende forbrukerlovgivning, men dersom Kunde ikke er fornøyd med Fuud sin håndtering eller avgjørelse begrenser ikke disse Vilkårene Kunde sine rettigheter overfor Tilbyder etter norsk forbrukerlovgivning.

I tilfelle en klage, skal Kunde kontakte Fuud via post@sharenotwaste.com og informere om Reservasjonsordren, og hvorfor Kunde er misfornøyd og med hva. Etter å ha mottatt klagen vil Fuud behandle den, evt i samarbeid med Tilbyder når det er relevant. Fuud vil svare Kunde innen 14 dg etter mottatt klage. Kunden kan påklage klagebehandlingen til Forbrukerrådet. Tjenesten, og avtaleforholdet mellom Kunde og Tilbyder, er omfattet av norsk lov.

I tillegg er Tilbyder sin virksomhet omfattet av Generelle hygienekrav er fastsatt i Næringsmiddelhygieneforskriften og retningslinjer og godkjennelse fra Mattilsynet og andre aktuelle regler den aktuelle Tilbyder er underlagt. Du finner oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere på www.mattilsynet.no

12. Tilbakemeldinger fra Kunde

Fuud ønsker tilbakemeldinger fra kunder for å ha muligheten til å bli bedre og utvikle enda bedre plattform for kunder.

Anmeldelser som Kunde gir gjennom Plattformen eller via andre kanaler kan ikke:

 • gis inntrykk at de kommer fra Fuud
 • bryte taushetsplikt eller annen en juridisk forpliktelse til en tredjepart
 • Invadere andres privatliv
 • inneholde ærekrenkende eller støtende materiale;
 • krenke en annen juridisk enhet immaterielle rettigheter;
 • anbefale ulovlig aktivitet
 • krenke en annen person
 • diskriminere eller fremme voldsbruk;

SNW kontrollerer ikke, endrer ikke og redigerer ingen anmeldelser som er lagt ut, bortsett fra at SNW har rett til å fjerne eller redigere eventuelle vurderinger som er lagt ut, lastet opp eller overført til Plattformen i tilfelle gjennomgangen bryter en eller flere av de forbud som er nevnt ovenfor eller er ellers anses uredelig.

De vurderinger som finnes på Plattformen er kun for informasjonsformål og utgjør ikke råd fra SNW. Vurderinger reflekterer meningene til kunder som har bestilt gjennom Plattformen eller andre tredjeparter, og eventuelle uttalelser, råd eller meninger gitt av slike personer er kun deres egne. Følgelig, i den utstrekning loven tillater det, påtar SNW seg intet ansvar for anmeldelser, inkludert uten begrensning eventuelle feil, ærekrenkelse, uanstendighet, utelatelser eller løgner som Kunde kan støte på i slike anmeldelser.

SNW har rett til å lagre anmeldelser.

Kunde vil ikke motta kompensasjon eller fordeler av å gjøre vurderinger gjennom Plattformen.

Det kan være en forsinkelse mellom innlevering av anmeldelsen og publiseringen av denne.

13. RETTIGHETER (IMMATERIELLE)

Alle kan benytte Plattformen og skrive ut og laste ned utdrag fra Plattformen. Dog kun for personlig, ikke-kommersielle bruk og på følgende grunnlag:

 • Man må ikke under noen omstendighet misbruke plattformen.
 • Man kan ikke endre de digitale eller papirkopiene av evt. utskrevet materiale.
 • Med mindre annet er oppgitt, eies opphavsretten og andre immaterielle rettigheter i Plattformen og i materiale publisert på den av SNW, SNW influensere eller Tilbydere. Disse verkene er beskyttet av lover om opphavsrett og traktater, og SNW forbeholder seg alle rettigheter. I forhold til disse Vilkårene, er all bruk av utdrag fra plattformen, bortsett fra som angitt i dette punktet, forbudt.
 • Man skal sørge for at SNW status som forfatter av materialet på Plattformen er alltid anerkjent og referert.
 • Man har ikke lov til å bruke Plattformen eller materiale på Plattformen for kommersielle formål uten etter avtale med SNW.

Plattformen ikke brukes, reproduseres eller lagres på noen annen plattform. Ei heller inkluderes i offentlig eller privat elektronisk gjenfinningssystem eller tjeneste, uten SNW skriftlige forhåndstillatelse. Bortsett fra som angitt i dette punkt 13.

14. BEGRENSNING AV ANSVAR

SNW skal ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med (a) saker som Tilbyder bærer ansvaret for, b) feil av tredjeparter eller gjennom ikke-tillagt avbrudd av tilgjengelighet av Plattformen; (c) ordre fra Kunde som er gjort ved hjelp av uredelig innhentet betalings data eller andre kontrakts data (for eksempel "phishing" av kredittkortdata, identitetstyveri osv.); (d) innhold av nettsteder som Plattformen lenker til, inkludert nøyaktigheten av de koblede nettsteder og databeskyttelse på slikt nettsted; og (e) lignende hendelser som angitt under (a) – (d).

SNW er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller manglende overholdelse med hensyn til sine Tjenester hvis slik svikt er forårsaket av omstendigheter utenfor SNW sin kontroll. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, forstyrrelser i driften av SNW og/eller Tilbyder som følge av lovgivning, statlige eller offentlige myndigheter, krigshandlinger, terrorisme, streiker, fysiske blokader, lockout og naturkatastrofer.

SNW skal kun holdes ansvarlig for direkte tap og skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for indirekte eller avledede tap. I alle tilfeller, unntatt i tilfelle bedrageri eller forsettlig forsømmelse, er SNW ansvar begrenset til NOK 15.000.

SNW er heller ikke ansvarlig for noen former for produktansvar.

15. GJELDENDE LOV

Vilkårene, Reservasjoner og kjøp av Produkter er underlagt norsk rett.

Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal – der en slik tvist ikke kan avgjøres minnelighet – avgjøres tvisten ved Kundens alminnelige verneting, som er der Kunde har bopel.

Uansett, kan Kunde alltid sende inn en klage til den relevante forbruker tilsynsmyndigheten som gjelder i det landet der Tilbyder, som reservasjonen eller kjøpet foretas fra, er plassert.

oppdatert Juli 2021

App Store link
Google Play link